Thần bản mệnh

Công khai kiến thức chuẩn về Thần bản mệnh

"Vân cấp thất thiêm" do Trương Quân Phòng viết vào đời Tống, khoảng năm (1017~1021), gồm 122 quyển, nội dung bao gồm giáo lý, pháp kinh, luyện đơn,... của Đạo gia, được coi là "tiểu Đạo tạng". Trong bộ sách này có phần "Độn Giáp Duyên Thân", đề cập đến thần bản mệnh đã nói ở trên.

Trong văn hóa dân gian, do các thầy cúng không hiểu và thiếu tư liệu, nên đã tuyên truyền thành "thờ bản mệnh" - xuyên tạc thành thờ bát hương bản thân là không chính xác. Mặc dù một số tài liệu gọi chung Thần bản mệnh là "bản mệnh tinh quân", nhưng không đồng nghĩa với thờ bản thân mình - đang sống sờ sờ ra đấy sao lại thờ?!

Dưới đây là 12 vị thần bản mệnh, hỗ trợ cho 12 con giáp, vốn ít được để ý và bị dân gian lãng quên hàng ngàn năm qua (thực ra chủ yếu do các tài liệu Đạo gia có tính bí truyền không muốn truyền ra ngoài), nay được tôi quyết định giới thiệu công khai trong lần tái bản này, đây cũng là một quyết định khó khăn, vì thực tình hàng ngàn năm qua không ai muốn công bố.